TZUYU MELODY PROJECT Teaser

TZUYU MELODY PROJECT Teaser

TWICE The 10th Mini Album “Taste of Love”
Check Out in below link!
twice.lnk.to/tasteoflove

TWICE Official Shop: TWICE.lnk.to/Shop
TWICE Official ESpics: www.youtube.com/c/TWICE
TWICE Official Facebook: JYPETWICE
TWICE Official Twitter: JYPETWICE
TWICE Official TikTok www.tiktok.com/@twice_tiktok_...
TWICE Official Instagram: TWICETAGRAM
TWICE Official Homepage: TWICE.jype.com
TWICE Official Fan's: fans.jype.com/TWICE

ⓒ 2021 JYP Entertainment. All Rights Reserved

Comentarios 

 1. 真田正文

  真田正文

  Hace 4 días

  Hermosa

 2. Vivian

  Vivian

  Hace 4 días

  3,068,438

 3. Toric Marsha

  Toric Marsha

  Hace 4 días

  THE CASUAL GIRLS ARE SEXTOPLES.UNO ESpics: This is fine Someone: Says ''heck'' youtube: be gone однако я люблю таких рыбаков ..2

 4. 𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  Hace 5 días

  Tzu!

 5. Hannie Lc

  Hannie Lc

  Hace 5 días

  TZUYU IS AN ANGEL ♡

 6. Luna moon1087

  Luna moon1087

  Hace 9 días

  Tzuyu!!

 7. Chewy Tzu

  Chewy Tzu

  Hace 9 días

  Tzuyu LEAD DANCER

 8. Chewy Tzu

  Chewy Tzu

  Hace 9 días

  Tzuyu MAIN VISUAL

 9. 𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  Hace 9 días

  I'm the only one of me

 10. Brick Life

  Brick Life

  Hace 11 días

  Tzuyu ❤️

 11. Brick Life

  Brick Life

  Hace 11 días

  So Pretty ❤️

 12. تويفايس ONCE

  تويفايس ONCE

  Hace 11 días

  me hhh

 13. kim_chya

  kim_chya

  Hace 14 días

  😘😘😘😘😘😎

 14. JK KYG

  JK KYG

  Hace 14 días

  Tzuyuu

 15. KTH KSJ

  KTH KSJ

  Hace 14 días

  Tzuyuuu

 16. Zarina NorFaeza

  Zarina NorFaeza

  Hace 15 días

  BOP

 17. GerardoChristavyo

  GerardoChristavyo

  Hace 15 días

  Loveee

 18. are you stupid

  are you stupid

  Hace 17 días

  espics.info/two/u4m10Ima0p2ad3g/v-deo

 19. Lyrics Teffy

  Lyrics Teffy

  Hace 19 días

  Tzu Tzu

 20. Tzu Chewy

  Tzu Chewy

  Hace 20 días

  Tzuyuuu

 21. Sally

  Sally

  Hace 20 días

  Love u ~

 22. 𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  Hace 21 un día

  Chou Tzuyu I miss you

 23. Francisca Aravena

  Francisca Aravena

  Hace 21 un día

  Si

 24. TV M

  TV M

  Hace 21 un día

  Tzuyu is so pretty

 25. KTH KSJ

  KTH KSJ

  Hace 21 un día

  Tzuyuu

 26. 李宥婕

  李宥婕

  Hace 22 días

  恭喜子瑜, 找到自己適合自己的歌, 而且 很真的太好聽, 而且MV也拍的🤩 ,讓我每天一定要來看你的MV 聽你的歌。

 27. Hasnain Khan

  Hasnain Khan

  Hace 23 días

  Yehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 28. ET M

  ET M

  Hace 23 días

  쯔위 대박이다

 29. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 23 días

  07/08 GMT +8 20:04 3,009,450,Likes:35萬

 30. Julian Mercado

  Julian Mercado

  Hace 23 días

  Tzuyu. Most elegant Queen In The world 🥰🔥

 31. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 23 días

  07/08 GMT +8 15:36 3,008,958,Likes:35萬

 32. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/08 GMT +8 12:04 3,007,926,Likes:35萬

 33. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/08 GMT +8 11:04 3,007,704,Likes:35萬

 34. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/08 GMT +8 10:03 3,007,543,Likes:35萬

 35. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/08 GMT +8 09:04 3,007,380,Likes:35萬

 36. Meowrene

  Meowrene

  Hace 24 días

  3006 351

 37. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/08 GMT +8 00:04 3,006,065,Likes:35萬

 38. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  15 days 07/07 GMT +8 23:04 3,005,576,Likes:35萬

 39. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/07 GMT +8 ​22:04 3,005,169,Likes:35萬

 40. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/07 GMT +8 ​21:05 3,004,719,Likes:35萬

 41. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/07 GMT +8 ​20:05 3,004,366,Likes:35萬

 42. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/07 GMT +8 ​16:59 3,004,214,Likes:35萬

 43. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/07 GMT +8 ​16:16 3,003,779,Likes:35萬

 44. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 24 días

  07/07 GMT +8 ​15:04 3,003,270,Likes:35萬

 45. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​14:05 3,002,816,Likes:35萬

 46. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​13:03 3,002,505,Likes:35萬

 47. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​12:13 3,002,276,Likes:35萬

 48. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​11:08 3,002,059,Likes:35萬

 49. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​10:04 3,001,945,Likes:35萬

 50. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​09:04 3,001,737,Likes:35萬

 51. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​08:29 3,001,621,Likes:35萬

 52. Han Wang

  Han Wang

  Hace 25 días

  3M

 53. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​01:52 3,000,023,Likes:35萬 好不容易,終於破3百萬,可喜可賀~可喜可賀~

 54. Neha vasudevan

  Neha vasudevan

  Hace 25 días

  Finally 3M

 55. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​01:47 2,999,999,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 56. Koppi Teffy

  Koppi Teffy

  Hace 25 días

  3M lets go

  • V

   V

   Hace 25 días

   9976

  • V

   V

   Hace 25 días

   yes. keep it up

 57. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​01:04 2,999,606,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 58. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/07 GMT +8 ​00:07 2,999,054,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 59. TT

  TT

  Hace 25 días

  感觉有点过不去了,怎么办呢?我今晚就耗在这里了。你再一直删,我就一直看。

  • TT

   TT

   Hace 25 días

   GMT+8 01:53 3,000,023 终于达成!

  • TT

   TT

   Hace 25 días

   卡了几分钟,还是 2 999 999

  • TT

   TT

   Hace 25 días

   终于等到了 2 999 999

 60. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/06 GMT +8 23:05 2,999,415,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

  • TT

   TT

   Hace 25 días

   @Rongsen Zheng 其实,这已经算是有点无赖了。真相越来越显现了,本就是如此啊。

  • Rongsen Zheng

   Rongsen Zheng

   Hace 25 días

   @TT 所以囉,並不是全球瑜粉不會刷,是有人在搞怪,否則怎麼都這麼剛好,真的是無言又無語......

  • TT

   TT

   Hace 25 días

   扣回到现在 2 998 703

 61. ay M

  ay M

  Hace 25 días

  쯔위 예쁘다

 62. TT

  TT

  Hace 25 días

  wow, now 2 998 623

  • TT

   TT

   Hace 25 días

   been deducted to 2 998 364

 63. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/06 GMT +8 20:10 2,998,047,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 64. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/06 GMT +8 19:33 2,997,760,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 65. Will T

  Will T

  Hace 25 días

  now 7492

 66. Will T

  Will T

  Hace 25 días

  7322

 67. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/06 GMT +8 17:56 2,997,267,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 68. Will T

  Will T

  Hace 25 días

  7164

 69. M I T U

  M I T U

  Hace 25 días

  Tzuyu💕Tzuyu😆Tzuyu可愛い🙌

 70. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/06 GMT +8 16:08 2,996,898,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 71. C

  C

  Hace 25 días

  LAW OF ATTRACTION: TYUZU DEAD/ PATAY who

 72. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 25 días

  07/06 GMT +8 15:31 2,996,584,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 73. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 26 días

  07/06 GMT +8 14:05 2,995,666,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 74. Dahchae Tzu

  Dahchae Tzu

  Hace 26 días

  only 5k to reach 3M views gogogo

 75. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 26 días

  07/06 GMT +8 13:15 2,995,291,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 76. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 26 días

  07/06 GMT +8 12:37 2,995,108,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 77. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 26 días

  07/06 GMT +8 12:05 2,994,894,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 78. C

  C

  Hace 26 días

  ☺😇😎😎😇😙😇😚😇😑😣😶😇😶😇🙂😇🙂😇😊😇😚😣😑😣☺😣🙂😛🤒😛🤒😖🤒😞😢😟😢🤒😲😞😢😞😢🙃🤒🙃🤒😟😢🤒🤓🤒😲😞😕😞🤒😞😞🤒😖🤒😢😞🤒🙃🤒🤒😟😢😟🤒😕🤒😖🤒😖🤒🤒😜🤒😷😜

 79. C

  C

  Hace 26 días

  Girl, last mo na yang melody project mo ha.trying hard ka pa kumanta

  • C

   C

   Hace 25 días

   @Dahchae Tzu MAS HINDI KA LOVE NG PARENTS MO.

  • C

   C

   Hace 25 días

   @choerrymotion GAWIN MO FAKE FAN

  • C

   C

   Hace 25 días

   @choerrymotion FAVORITE KASI NI JYP

  • C

   C

   Hace 25 días

   @choerrymotion KASI YUNG MGA TZUYU AKGAE SA TWITTER. PERO KASI SI ANO SI GANYAN.

  • C

   C

   Hace 25 días

   @choerrymotion MALANDI KA. AMPON.

 80. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 26 días

  07/06 GMT +8 10:51 2,994,632,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 81. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 26 días

  07/06 GMT +8 09:32 2,994,228,Likes:35萬 快破3百萬了,加油~~

 82. Rongsen Zheng

  Rongsen Zheng

  Hace 26 días

  07/06 GMT +8 08:23 2,993,833,Likes:35萬

 83. 𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  Hace 26 días

  proud of you

  • C

   C

   Hace 25 días

   She doesn't care you.

 84. Gardenn A.

  Gardenn A.

  Hace 26 días

  I want to hear her sing “ni yao de ai” (meteor garden ost) PLS

  • C

   C

   Hace 25 días

   NO

 85. m7m6m

  m7m6m

  Hace 26 días

  Tzuyu has unique and beautiful voice

 86. 魏宜貞

  魏宜貞

  Hace 26 días

  love you tzuyu

 87. Chou Tzuyu

  Chou Tzuyu

  Hace 26 días

  Happy finally Tzuyu has a Melody Project and today the behind the scene she is looking very happy to do it , Twice Best Girls , Tzuyu best Angel ....

  • C

   C

   Hace 25 días

   @choerrymotion eto ka sis oi. 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

  • C

   C

   Hace 25 días

   @choerrymotion INGAT SA PAG TULOG MO MAMAYA ALAS 6, BAKA NANDIYAN AKO SA KWARTO MO. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👿👿👿👿👿👿👿😈👹👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺😡👹👹👹😈

  • C

   C

   Hace 26 días

   Tzuyu best devil

 88. Antonio Amora

  Antonio Amora

  Hace 27 días

 89. 𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  Hace 27 días

  I love you

  • C

   C

   Hace 25 días

   SHE DOESN'T LOVE YOU.

 90. unammed

  unammed

  Hace 27 días

  Tzuyu is so beautiful woman

 91. Gilbert Ralte

  Gilbert Ralte

  Hace 27 días

  My dad is a big fan of you Tzuyu 😘😘😘

  • C

   C

   Hace 25 días

   @choerrymotion imong mama

  • C

   C

   Hace 26 días

   Yaks. Sugar daddy

 92. adrey w

  adrey w

  Hace 27 días

  Even teaser is perfect

 93. Vivian

  Vivian

  Hace 28 días

  2,974,807

 94. 𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  Hace 28 días

  수고했어

 95. 𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  𝙃𝙚𝙤𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚

  Hace 28 días

  쯔위

 96. Wow Man

  Wow Man

  Hace 28 días

  Wow

 97. Ping Chang

  Ping Chang

  Hace 29 días

  #Tzuyu is so amazing! Pretty girl

 98. Da Hyun

  Da Hyun

  Hace 29 días

  SO BEAUTIFUL

 99. MO MO

  MO MO

  Hace 29 días

  PRETTY YODAAAAAA

  • C

   C

   Hace 25 días

   UGLY YODAAAAA

 100. Mina Myoui

  Mina Myoui

  Hace 29 días

  Yaess

  • C

   C

   Hace 25 días

   NO

Siguiente